Veilig en milieuvriendelijk naar school

Carpoolen Steinerschool Aalst

Initiatiefnemer

Vanaf de start van de school in 1985 komen er kinderen van ver naar de Steinerschool. Vermits er geen schoolbus is, spreken de ouders af om via een beurtsysteem naar school te carpoolen.

Werkwijze

Vlak voor de start van een schooljaar vergaderen alle oudergroepjes. Ze maken een weekplanning op en iedereen krijgt een vast rijmoment voor een heel schooljaar. We houden rekening met:

  • de tijdstippen waarop de kinderen moeten kunnen meerijden;
  • het aantal kinderen dat mee moet;
  • het maximum toegelaten aantal kinderen per auto;
  • het aantal keer dat ouders kunnen rijden;
  • de vraag of alle kinderen zo geholpen zijn.

Soms halen we kinderen thuis af, soms spreken we af op een centralere plaats, bijvoorbeeld een parking. Dat kan jaarlijks verschillen. Na schooltijd brengen we de kinderen wel altijd naar huis. Elk deelnemend gezin rijdt meestal maar drie tot vier keer per week. Sommige leerkrachten nemen ook deel aan het carpoolsysteem. Bij nieuwe inschrijvingen brengen we ouders op de hoogte van dat systeem. Elk carpoolgroepje krijgt een verantwoordelijke. Bij een nieuwe vraag brengen we de nieuwe ouder in contact met de verantwoordelijke van zijn buurt.

Tips

  • We letten erop dat iedereen baat heeft bij het systeem.
  • We werken met beurtrollen zonder vergoeding.

Voordelen

Carpoolen vermindert niet alleen de verkeers- en parkeerdrukte aan de school, ook het milieuvriendelijke aspect speelt een grote rol bij de keuze van die vorm van pooling. De kinderen vinden het leuk om eens in een andere auto te rijden en andere kinderen in de auto mee te nemen!