Veilig en milieuvriendelijk naar school

Fietspoolen OLVG Melsele

Start
In het verleden waren er vier fietspoolgroepjes, helaas blijft er daar nu nog maar eentje van over, gelukkig is deze wel nog zeer actief.

Initiatiefnemer
Het oudercomité kwam met het initiatief op de proppen en neemt dus ook de organisatie op zich, als een kind dan wil meepoolen, moet een van zijn/haar ouders minimum één keer meefietsen met de fietspool.

Werkwijze
Er wordt het ganse jaar door gepoold, er zijn twee instapmomenten: begin schooljaar en bij Pasen. Op het eind van het schooljaar worden alle poolers bedankt met een ontbijt op school.

Er is ook een voetpool, waaraan ongeveer zo’n 20 leerlingen deelnemen, behalve op woensdag zijn dat er een pak meer, want elke woensdag is het autovrije schooldag op school. Per klas wordt dan nagevraagd of de leerlingen te voet of per fiets naar school kwamen. Elke klas die evenveel of meer leerlingen heeft die op een milieuvriendelijke manier naar school kwamen dan de week daarvoor, krijgt 5 minuten extra speeltijd!