Veilig en milieuvriendelijk naar school

Provincies

Antwerpen - Limburg - Oost-Vlaanderen - Vlaams-Brabant - West-Vlaanderen

Antwerpen

 • De provincie Antwerpen reikt een verkeerslabel uit en werkt met scholen aan praktijklessen op maat van het kind, een veilige schoolomgeving en de ouderbetrokkenheid. Naast individuele bezoeken aan je school, gratis vormingen, de 10op10-nieuwsbrief,… zijn er de 10op10-subsidies. Scholen die deelnemen aan het 10op10-project en gemeenten, steden en districten met minstens één deelnemende school op hun grondgebied, komen hiervoor in aanmerking. De subsidie is voor infrastructuurwerken en initiatieven in en om schoolomgevingen ter verbetering van de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd.
 • www.provincieantwerpen.be of http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drom/dienst-mobiliteit/educatie-sensibilisatie/het-10op10-project.html

Limburg

 • Contactpersoon: Sophie Adriaens, sophie.adriaens@limburg.be, Tel. 011 23 83 16
 • Scholen of oudercomités kunnen voor het organiseren/opstarten van een poolproject een Mobilimsubsidie aanvragen binnen de thema's mobiliteit en verkeersveiligheid. De provincie kan tot 90% van de gemaakte kosten subsidiëren, met een maximum van 5.000 euro per project. Het aankopen van helmen en hesjes, en het organiseren van een startvergadering komen onder andere in aanmerking. Het provinciebestuur stelde firma's aan waar scholen of oudercomités de helmen en hesjes met het provincielogo moeten aankopen.
 • Op www.limburg.be/mobilim vind je het aanvraagformulier terug bij de Mobilimsubsidies. 

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

 • Contactpersoon: Kristy Bamps, Dienst Maatschappelijke veiligheid,  kristy.bamps@vlaamsbrabant.be, Tel. 016 26 78 35
 • Bij de Dienst Maatschappelijke veiligheid kan je als lagere school gratis 30 fietshelmen en 30 reflecterende hesjes lenen we voor schooluitstappen (maximale duur twee weken) of voor het afleggen van een verkeerseducatieve route.
 • Prijs: gratis
 • Meer info: www.vlaamsbrabant.be/drmobi

West-Vlaanderen

 • Contactpersoon: An Paepe, an.paepe@west-vlaanderen.be, Tel. 050 40 34 37 
 • De provincie zorgt voor: 
  • een infosessie voor geïnteresseerde scholen over de opstart van een fietspool;
  • het gratis uitlenen van fietspoolmateriaal (fluohesjes en fietshelmen voor kinderen en begeleiders);
 • Meer info: www.west-vlaanderen.be/fietspool